Starting from Miễn phí
Ghi danh
Learn more
Có khuyến mãi
Làm tại

Vietnamese
Cập nhật lần cuối lúc

Fri, 22-Jul-2022
Cấp
Cơ bản
Tổng số bài học

44
Tổng thời gian

Giờ
Số lượt đánh giá

21
Tổng số ghi danh

688
Xếp hạng trung bình
Mô tả ngắn
Chương trình Tin học 6 chính khóa - Theo sách giáo khoa Cánh diều
-
-
Yêu cầu
  • Có kiến thức căn bản tin học
  • Biết sử dụng máy tính cơ bản
Kết quả
  • Hoàn thành chương trình Tin học lớp 6
//send gift when already purchased by user