Starting from Miễn phí
Ghi danh
Learn more
Có khuyến mãi
Làm tại

Vietnamese
Cập nhật lần cuối lúc

Thu, 08-Sep-2022
Cấp
Cơ bản
Tổng số bài học

24
Tổng thời gian

00:00:00 Giờ
Số lượt đánh giá

15
Tổng số ghi danh

291
Xếp hạng trung bình
Mô tả ngắn
Chương trình Tin học lớp 8
-
-
Yêu cầu
  • Đã học chương trình tin học lớp 6
  • Đã học chương trình tin học lớp 7
  • Có kiến thức toán học
  • Đã làm quen với các ứng dụng văn phòng Word, Excel, Powerpoint
Kết quả
  • Hoàn thành chương trình Tin học lớp 8
//send gift when already purchased by user