Starting from Miễn phí
Ghi danh
Learn more
Có khuyến mãi
Làm tại

Vietnamese
Cập nhật lần cuối lúc

Sun, 04-Sep-2022
Cấp
Cơ bản
Tổng số bài học

3
Tổng thời gian

Giờ
Số lượt đánh giá

12
Tổng số ghi danh

113
Xếp hạng trung bình
Mô tả ngắn
Khóa học lập trình Python cơ bản
-
-
Yêu cầu
  • Tin học cơ bản
  • Mạng cơ bản
Kết quả
  • Nắm được cơ bản phần mềm, ngôn ngữ lập trình cơ bản
//send gift when already purchased by user