Tin học 8 - Lập trình Python cơ bản

Khóa học lập trình Python cơ bản

Cơ bản 5(12 Xếp hạng) 113 Học viên đã ghi danh Vietnamese
Được tạo bởi Toàn Nguyễn Duy
Cập nhật mới nhất Sun, 04-Sep-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học

Tôi sẽ học gì??

 • Nắm được cơ bản phần mềm, ngôn ngữ lập trình cơ bản
Yêu cầu
 • Tin học cơ bản
 • Mạng cơ bản
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
3 Bài học 00:00:00 Giờ
Phần 1: Tài liệu - Công cụ lập trình
1 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Tài liệu lập trình Python cơ bản
  .
Phần 2. Khái niệm cơ bản
2 Bài học 00:00:00 Giờ
 • 1.1. Python Introduction
  .
 • 1.2. Python Getting Started
  .
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Thu, 08-Sep-2022
5 291 Miễn phí
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Thu, 06-Oct-2022
1 79 Miễn phí
Về giáo viên

Toàn Nguyễn Duy

76 Nhận xét | 1398 Học viên | 11 Khóa học
Phản hồi của học viên
5
12 Nhận xét
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (11)

Nhận xét

 • Nguyễn Duy Toàn
  fake
 • Trần Ngọc Phương Anh
  tuyt zoi
 • Bui Ngoc Kim Ngan
  chời ơi
 • Minh Tú
  tuyet voi!!!
 • Ngô Bảo Ngọc
 • Thái Phạm Gia Hân
 • Nguyễn Trần Long Huy
  close to me
 • Nguyen Phuong Chi
  uy tin
 • Phan Minh Khiêm
 • Đỗ Tân An Khang
  XUẤT SẮC
 • Nguyễn Hạ Hà Nhi
 • Pham Thanh Nhan
  Hay
Miễn phí
Bao gồm:
//send gift when already purchased by user