Chương trình Tin học Quốc tế ICDL Lớp 6

Cơ bản 4(4 Xếp hạng) 337 Học viên đã ghi danh Vietnamese
Được tạo bởi Toàn Nguyễn Duy
Cập nhật mới nhất Thu, 06-Oct-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học

Tôi sẽ học gì??

 • Chứng chỉ
Yêu cầu
 • Chương trình chính khóa
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
26 Bài học Giờ
Học liệu - Tài liệu
1 Bài học Giờ
 • Tài liệu chương trình ICDL lớp 6
  .
Nội dung - Bài giảng
0 Bài học Giờ
Chủ đề 1: Công nghệ thông tin và truyền thông
9 Bài học Giờ
 • Tiết 1 - Thông tin và dữ liệu
  .
 • Tiết 2 - Xử lý thông tin (1)
  .
 • Tiết 3 - Xử lý thông tin (2)
  .
 • Tiết 4 - Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính (1)
  .
 • Tiết 5 - Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính (2)
  .
 • Tiết 6 - Công nghệ Thông tin và Truyền thông
  .
 • Tiết 7 - Phần cứng
  .
 • Tiết 8 - Phần mềm & Giấy phép sử dụng
  .
 • Tiết 9 - Khởi động, Tắt máy
  .
MẠNG MÁY TÍNH
2 Bài học Giờ
 • Tiết 10: Khái niệm mạng máy tính
  .
 • Tiết 11: Truy cập mạng
  .
BẢO MẬT MÁY TÍNH
2 Bài học Giờ
 • Tiết 12: Bảo mật dữ liệu và thiết bị
  .
 • Tiết 13: Phần mềm độc hại
  .
KHÁI NIỆM TRÌNH DUYỆT WEB
3 Bài học Giờ
 • Tiết 14: Các khái niệm về Internet, WWW, URL và siêu liên kết
  .
 • Tiết 15: Các khái niệm về trình duyệt web. Một số hoạt động trên internet
  .
 • Tiết 16: An toàn và bảo mật
  .
TRÌNH DUYỆT WEB
6 Bài học Giờ
 • Tiết 17: Sử dụng trình duyệt web
  .
 • Tiết 18: Sử dụng trình duyệt web (2)
  .
 • Tiết 19: Công cụ và cài đặt
  .
 • Tiết 20: Công cụ và cài đặt (2)
  .
 • Tiết 21: Dánh dấu trang
  .
 • Tiết 22: Tao tác trên Web
  .
CÁC THÔNG TIN TRÊN WEB
3 Bài học Giờ
 • Tiết 23: Tìm kiếm
  .
 • Tiết 24: Đánh giá thông tin
  .
 • Tiết 25: Bản quyền và bảo mật dữ liệu
  .
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
Giờ
Đã cập nhật Fri, 22-Jul-2022
5 688 Miễn phí
00:50:00 Giờ
Đã cập nhật Fri, 23-Sep-2022
5 279 Miễn phí
Về giáo viên

Toàn Nguyễn Duy

76 Nhận xét | 1399 Học viên | 11 Khóa học
Phản hồi của học viên
4
4 Nhận xét
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (3)

Nhận xét

 • Phạm Minh Trí
 • Ngô Minh Quân
  HAY
 • Nguyễn Minh Hiển
  hay quá
 • Phan Lê Trúc Như
  ok
Miễn phí
Bao gồm:
//send gift when already purchased by user