Chương trình Tin học Quốc tế ICDL Lớp 7

Cơ bản 5(2 Xếp hạng) 235 Học viên đã ghi danh Vietnamese
Được tạo bởi Toàn Nguyễn Duy
Cập nhật mới nhất Thu, 06-Oct-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học

Tôi sẽ học gì??

 • Chứng chỉ
Yêu cầu
 • Chương trình chính khóa
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
19 Bài học 00:00:00 Giờ
Học liệu - Tài liệu
1 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Tài liệu chương trình Tin học Quốc tế ICDL
  .
Nội dung - Bài giảng
0 Bài học 00:00:00 Giờ
1 - PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM VÀ SỬ DỤNG MÁY TÍNH
6 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Tiết 1: Phần cứng
  .
 • Tiết 2: Phần mềm
  .
 • Tiết 3: Khái niệm Tập tin - Thư mục
  .
 • Tiết 4: Tập tin và Thư mục – Tạo, đổi tên, tìm kiếm
  .
 • Tiết 5: Sắp xếp Tệp tin và Thư mục
  .
 • Tiết 6: Bảo mật dữ liệu và thiết bị
  .
2 - TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG
2 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Tiết 7: Cộng đồng trực tuyến
  .
 • Tiết 8-9: Công cụ truyền thông
  .
3 - ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN
2 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Tiết 10: Đánh giá thông tin một cách khách quan
  .
 • Tiết 11: Bản quyền và bảo mật dữ liệu – An toàn trong môi trường số
  .
4A - SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN
4 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Tiết 12: Một số chức năng cơ bản của bảng tính
  .
 • Tiết 13 - Công thức
  .
 • Tiết 14-15 - Hàm số
  .
 • Tiết 16: Định dạng nội dung
  .
4B - SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
4 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Tiết 17 - Làm việc với Trình chiếu
  .
 • Tiết 18 - Nâng cao hiệu suất làm việc
  .
 • Tiết 19: Chế độ xem trình chiếu
  .
 • Tiết 20: Trang trình chiếu (1)
  .
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Sun, 28-Aug-2022
5 305 Miễn phí
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Fri, 23-Sep-2022
5 337 Miễn phí
00:05:00 Giờ
Đã cập nhật Thu, 22-Sep-2022
0 51 Miễn phí
Về giáo viên

Toàn Nguyễn Duy

76 Nhận xét | 1398 Học viên | 11 Khóa học
Phản hồi của học viên
5
2 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (2)

Nhận xét

 • Trần Thanh Thảo Nhi
 • Nguyễn Ngọc Minh Trang
Miễn phí
Bao gồm:
//send gift when already purchased by user