Chương trình Tin học Quốc tế ICDL Lớp 8

Cơ bản 1(1 Xếp hạng) 79 Học viên đã ghi danh Vietnamese
Được tạo bởi Toàn Nguyễn Duy
Cập nhật mới nhất Thu, 06-Oct-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học

Tôi sẽ học gì??

 • Chứng chỉ
Yêu cầu
 • Chương trình chính khóa
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
1 Bài học 00:00:00 Giờ
Học liệu - Tài liệu
1 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Tài liệu chương trình Tin học Quốc tế ICDL Lớp 8
  .
Nội dung - Bài giảng
0 Bài học 00:00:00 Giờ
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Thu, 08-Sep-2022
5 291 Miễn phí
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Sun, 04-Sep-2022
5 113 Miễn phí
Về giáo viên

Toàn Nguyễn Duy

76 Nhận xét | 1398 Học viên | 11 Khóa học
Phản hồi của học viên
1
1 Nhận xét
 • (1)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Nhận xét

 • nguyễn Minh Khang
Miễn phí
Bao gồm:
//send gift when already purchased by user