Tin học quốc tế IC3 GS6 Level 1

Cơ bản 5(3 Xếp hạng) 278 Học viên đã ghi danh Vietnamese
Được tạo bởi Toàn Nguyễn Duy
Cập nhật mới nhất Fri, 23-Sep-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
58 Bài học 00:50:00 Giờ
Sách tài liệu tham khảo
0 Bài học 00:00:00 Giờ
Chủ đề 1: Căn bản về công nghệ
24 Bài học 00:15:00 Giờ
 • Bài 1: Phần cứng cơ bản của máy tính
  .
 • Bài 1: Test
  0:05:00
 • Bài 2: Các thiết bị nhập xuất cơ bản
  .
 • Bài 2: Test số 2
  0:00:00
 • Bài 3: Tìm hiểu các loại máy tính
  .
 • Bài 3: Test số 3
  0:05:00
 • Bài 4: Tìm hiểu về phần mềm và ứng dụng
  .
 • Bài 4: Bài Test số 4
  0:00:00
 • Bài 5: Tìm hiểu về hệ điều hành
  .
 • Bài 5: Bài Test số 5
  0:00:00
 • ÔN TẬP - TEST 1
  .
 • Bài 6: Tài khoản đăng nhập và các tác vụ điều hướng
  .
 • Bài 6: Bài test 6
  0:00:00
 • ÔN TẬP - TEST 2
  .
 • Bài 7: Quản lí tập tin và sao lưu dự phòng
  .
 • Bài 7: Bài Test 7
  0:00:00
 • Bài 8: Tìm hiểu về mạng và cơ sở hạ tầng
  .
 • Bài 8: Bài Test 8
  0:00:00
 • Bài 9: Tìm hiểu về kết nối mạng không dây
  .
 • Bài 9: Bài Test 9
  0:00:00
 • Bài 10: Làm quen với trình duyệt Web
  .
 • Bài 10: Test 10
  0:00:00
 • Bài 11: Các trình duyệt Web phổ biến và quản lí Bookmark
  .
 • Bài 11: Bài Test số 11
  0:05:00
Chủ Đề 2: Quản Lí Thông Tin
5 Bài học 00:10:00 Giờ
 • Bài 12: Tìm kiếm thông tin và thu hẹp phạm vi tìm kiếm
  .
 • Bài 12: Bài Test số 12
  0:05:00
 • Bài 13: Tìm hiểu về tài sản công cộng và giấy phép Creative Commons
  .
 • Chủ Đề 2: Quản Lí Thông Tin - Test 1 - Ôn tập
  .
 • Bài 13. Bài test 13
  0:05:00
Chủ Đề 3: Công Dân Số
4 Bài học 00:10:00 Giờ
 • Bài 14: Danh tính kĩ thuật số
  .
 • Bài 14: Test 14
  0:05:00
 • Bài 15: Các hành vi trực tuyến
  .
 • Bài 15: Test 15
  0:05:00
Chủ Đề 4: Truyền Thông
5 Bài học 00:10:00 Giờ
 • Bài 16: Một số mạng truyền thông xã hội phổ biến
  .
 • Bài 16: Test 16
  0:05:00
 • Bài 17: Các nguyên tắc và chính sách khi tham gia mạng truyền thông xã hội
  .
 • Bài 17: Test 17
  0:05:00
 • Bài 18: Tương tác trên môi trường kĩ thuật số
  .
Chủ Đề 5: An Toàn Và Bảo Mật
6 Bài học 00:05:00 Giờ
 • Bài 19: Sự cần thiết của bảo mật thông tin
  .
 • Bài 19 - Test 19
  0:05:00
 • Bài 20: Các mối nguy hiểm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số
  .
 • Bài 21: Cách phòng chống khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số
  .
 • Bài 22: Tìm hiểu công nghệ thu thập dữ liệu
  .
 • Bài 23: Máy tính và sức khoẻ
  .
Chủ Đề 6: Sáng Tạo Nội Dung
11 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Bài 24: Tìm hiểu về trình soạn thảo văn bản Microsoft Word
  .
 • Bài 25: Tìm kiếm và thay thế
  .
 • Bài 26: Các thao tác định dạng trong văn bản
  .
 • Bài 27: Làm việc với trang văn bản
  .
 • Bài 28: Sử dụng Style trong văn bản
  .
 • Bài 29: Giới thiệu về chương trình Microsoft PowerPoint
  .
 • Bài 29: Giới thiệu về chương trình Microsoft PowerPoint
  .
 • Bài 30: Làm việc với trang chiếu
  .
 • Bài 31: Thay đổi bố cục, định dạng và quản lý các trang chiếu
  .
 • Bài 32: Trích dẫn nguồn thông tin và tài liệu tham khảo
  .
 • Bài 33: In bài trình chiếu
  .
Chủ Đề 7: Cộng Tác
2 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Bài 34: Cộng tác kỹ thuật số
  .
 • Bài 35: Các nghi thức cộng tác
  .
ÔN TẬP - KIỂM TRA
1 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Link bài ôn tập - Kiểm tra
  .
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Fri, 22-Jul-2022
5 688 Miễn phí
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Thu, 06-Oct-2022
4 337 Miễn phí
Về giáo viên

Toàn Nguyễn Duy

76 Nhận xét | 1398 Học viên | 11 Khóa học
Phản hồi của học viên
5
3 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (3)

Nhận xét

 • Phạm Minh Trí
 • ︵✿ Ň ' H E A R T ♔
 • Nguyễn Ngọc Khánh Hà
Miễn phí
Bao gồm:
//send gift when already purchased by user