Tin học quốc tế IC3 GS6 Level 2

Chương trình Tin học quốc tế IC3 GS6 Level 2

Cơ bản 0(0 Xếp hạng) 51 Học viên đã ghi danh Vietnamese
Được tạo bởi Toàn Nguyễn Duy
Cập nhật mới nhất Thu, 22-Sep-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học
Chương trình giảng dạy cho khóa học này
2 Bài học 00:05:00 Giờ
Tài liệu tham khảo
0 Bài học 00:00:00 Giờ
Nội dung - Chương trình
2 Bài học 00:05:00 Giờ
 • Bài 1: Phần cứng máy tính
  .
 • Bài 1: Bài Test số 1
  0:05:00
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Sun, 28-Aug-2022
5 305 Miễn phí
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Fri, 23-Sep-2022
5 337 Miễn phí
00:00:00 Giờ
Đã cập nhật Thu, 06-Oct-2022
5 235 Miễn phí
Về giáo viên

Toàn Nguyễn Duy

76 Nhận xét | 1398 Học viên | 11 Khóa học
Phản hồi của học viên
0
0 Nhận xét
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Nhận xét

Miễn phí
Bao gồm:
//send gift when already purchased by user